Hans-Otto Schulz

Slagen is prioriteit nummer 1!

Normen zijn standaard, maar iedere organisatie is anders. De precieze inrichting van een managementsysteem is daarom altijd maatwerk. Zo is iedere opdracht een nieuwe uitdaging. En dat is nou precies waarom ik mijn werk zo interessant en nuttig vind.

Mijn naam is Hans-Otto Schulz. Van huis uit ben ik ingenieur Elektronica. Mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven betreft productie, reparatie en onderhoud, handel, informatietechnologie, serviceverlening en kwaliteit en informatiebeveiliging (compliance & security). Ik heb heel wat informatiesystemen ontworpen, toegezien op een goede invoering en het onderhoud ervan. In de laatste tien tot twaalf jaar heb ik mijn focus verlegd van techniek naar compliance via organisatorische managementsystemen voor kwaliteit, informatiebeveiliging, milieu en bedrijfscontinuïteit.

Als ervaren auditor, weet ik precies waar mijn collega-auditoren op letten als ze komen voor de certificeringsaudit van uw systeem. Mijn motto is: Slagen is prioriteit nummer 1. Perfectioneren kan altijd nog. Verder ben ik lid van het Platform Managementsystemen van het NEN. Het instituut dat internationale normen bewerkt en op de Nederlandse markt brengt. Ik heb dus altijd ruim op tijd zicht op aankomende normwijzigingen. Mijn klanten zijn daarom vroeg op de hoogte en kunnen op tijd beginnen met aanpassingen in hun systemen. Ik vind het heel prettig om zoveel extra waarde te kunnen leveren.

Het managementsysteem dient de organisatie, niet andersom

Bij iedere nieuwe opdracht is mijn uitgangspunt en centrale vraag: hoe ondersteunt het systeem de doelstellingen en continuïteit van de organisatie én de mensen in hun bijdrage daaraan. Om daar een gefundeerd advies over te geven, verdiep ik me in de organisatie. Voor dat gefundeerde advies is gezamenlijk inzicht nodig in behoeften, wensen, knelpunten, kengetallen, processen, functies, de menselijke invulling daarvan etc. Op basis van dat inzicht breng ik praktijk, mens en systeem bij elkaar. Als bruggenbouwer, vanuit ervaring, empathie en creativiteit. Zo plaveien we samen de weg naar een succesvolle certificering met een systeem dat de organisatie lange tijd kan dienen.