Begeleiding naar succesvolle ISO certificatie

 

Welkom op de site van Advies en Audit,

uw betrouwbare partner inzake ISO certificeringen en wat daarbij komt kijken


Moet u een (ISO) certificaat halen en weet u niet waar te beginnen?

Komt de auditor binnen kort en heeft u er slapeloze nachten van?

Heeft u eigenlijk geen idee hoe het staat met uw kwaliteitssysteem of met het systeem voor informatiebeveiliging?


Overweeg dan om mijn diensten in te schakelen. Ik kan u helpen met onder andere:

  • het inrichten van een managementsysteem*
  • het verbeteren van uw managementsysteem*
  • het uitvoeren van interne audits / assessments*
  • het uitvoeren namens uw bedrijf van leveranciersaudits*
  • het gereed maken van uw systeem voor de certificeringsaudit*
  • deskundige bijstand tijdens de certificeringsaudit*
  • het oplossen van vastgestelde afwijkingen*
  • training en ondersteuning (kennis en/of handjes)*

* zowel voor informatiebeveiliging als voor kwaliteit, conform de internationaal erkende normen ISO 27001 en 9001 alsmede de Nederlandse NEN 7510 en HKZ voor de gezondheidszorg.

 


Wist u al dat de ISO 27001 / NEN 7510 certificering hét middel is om aan te tonen dat u aan de eisen van de AVG voldoet?


Aangezien ik ook certificerings-audits uitvoer voor een erkende certificerings-instelling, weet ik waar auditoren op letten. Deze kennis gebruik ik voor mijn klanten om te zorgen dat alle belangrijke componenten tenminste zo ver zijn ingericht dat zij de toets van de auditor kunnen doorstaan. Perfectioneren doen we later wel, indien dat op bepaalde punten nodig of gewenst is. Als lid van het Platform Managementsystemen van het NEN (NEN bewerkt internationale normen en brengt deze in Nederland op de markt) heb ik inzicht in op komst zijnde norm-wijzigingen. Van deze kennis maak ik vroegtijdig gebruik zodat mijn klanten de betreffende systemen rustig kunnen aanpassen aan veranderende norm-eisen.


Waar denkt u aan bij 'kwaliteit'? Weet u welke kengetallen u nodig heeft om inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw producten en diensten, en hoe u die kengetallen kunt verkrijgen? Waar denkt u aan bij het goed beveiligen van gegevens, en bent u 'in control' middels doeltreffend ingerichte systemen die u helpen uw doelstellingen op dit gebied te bereiken? Is uw personeel voldoende getraind en beseft men wat u wil bereiken met uw systeem voor het beheersen van kwaliteit of informatiebeveiliging? Weet de kwaliteitsmanager wat hem te doen staat, en is de informatiebeveiligings-manager 'fit for the job'? Ik kan u helpen inzicht te verkrijgen in al deze vraagstukken en meer, zodat u weet wat nog gedaan moet worden om (weer) rustig te slapen. Ik schets voor u de grote lijnen en geef uiteraard gedetaileerd advies waar dat nodig is. Het inhoudelijke werk wordt bij voorkeur door uw eigen mensen uitgevoerd, zodat u uiteindelijk over de benodigde kennis beschikt om zelf uw systemen te onderhouden. Stap voor stap maak ik mij overbodig door uw organisatie die kennis en middelen aan te reiken die nodig zijn voor de steeds volgende stap in het opzetten of verbeteren van uw systemen.


"Als het anders wordt, wordt het niet altijd beter - als het beter moet, wordt het wel anders"


Adviezen waar u wat aan heeft

uit ervaring, empathie en creativiteit